ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Μέσα από διάφορες δραστηριότητες τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται, να αντιλαμβάνονται τη λειτουργία της ομάδας και να αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες, όπως η αποδοχή, η διεκδίκηση ρόλων, η υποχώρηση, η αλληλοβοήθεια και ο σεβασμός των κανόνων.