ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

  • Αναπτύσσουμε και καλλιεργούμε δεξιότητες της σύγχρονης εποχής που ζούμε (συνεργασία, δημιουργικότητα, κοινωνική ευθύνη, δεξιότητα σκέψης και επίλυσης προβλημάτων, μεταγνώση κλπ).
  • Αναγνωρίζουμε πως κάθε παιδί είναι μοναδικό και ξεχωριστό. Σεβόμαστε τους ατομικούς ρυθμούς, λαμβάνουμε υπόψη το μαθησιακό του προφίλ και στοχεύουμε στην ανάπτυξη του μεγίστου των δυνατοτήτων του.
  • Στηριζόμαστε σε παιδοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας. Το παιδί αποτελεί το κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας με στόχο τη βιωματική προσέγγιση της γνώσης.
  • Σεβόμαστε τα ενδιαφέροντα και τις συναισθηματικές ανάγκες κάθε παιδιού.
  • Πιστεύουμε στις ικανότητες και δυνατότητες του παιδιού και ενθαρρύνουμε κάθε του προσπάθεια.
  • Προσφέρουμε τα κατάλληλα ερεθίσματα που να εξάπτουν τη φαντασία, την περιέργεια και την αγάπη του παιδιού για μάθηση.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Όραμά μας είναι η διατήρηση υψηλού επιπέδου ποιότητας στην εκπαίδευση που παρέχουμε και η συνεχής βελτίωση μέσα από την ανανέωση του προγράμματος, στη βάση σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων.

Αποτέλεσμα της συνεχούς αυτής εξέλιξης και της αγάπης, της φροντίδας και της ασφάλειας που προσφέρουμε σε κάθε παιδί ξεχωριστά, είναι τα άριστα που εξασφαλίζουν οι απόφοιτοί μας στο δημοτικό σχολείο και μετέπειτα. Τα παιδιά ξεκινούν τη σχολική ζωή με ενισχυμένη, θετική αυτοεικόνα και ανεξαρτησία

Τοποθεσία

Λεωφόρος Στροβόλου 28, 2018, Λευκωσία, Κύπρος

Ωράριο

Δευτέρα - Παρασκευή
7.00 – 17.30

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 22 421 448
Φαξ: 22 319 479
Email: info@paidikihara.com.cy