ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Πολλά παιχνίδια γίνονται για ανάπτυξη της μνήμης και της προσοχής (π.χ. να παρατηρήσουν τα παιδιά τις διαφορές μεταξύ δύο εικόνων και να θυμηθούν τα χαρακτηριστικά ενός αντικειμένου χωρίς να το βλέπουν). Επίσης, χρησιμοποιούνται πρακτικές ανάπτυξης της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες.