ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η φυσική άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ολόπλευρης ανάπτυξης στη νηπιακή ηλικία. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, αναπτύσσουμε και καλλιεργούμε θετικές στάσεις ως προς τη φυσική αγωγή, με έμφαση στην ανάπτυξη των βασικών κινητικών δεξιοτήτων.