ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Στη διάρκεια του δομημένου παιχνιδιού, τα παιδιά παίζουν με το ειδικό παιδαγωγικό υλικό που κατασκευάζουν οι νηπιαγωγοί μας, αναλόγως της ηλικίας και του θέματος που μελετούμε. Το παιδί παίζει με μια άσκηση και εξηγεί στη νηπιαγωγό τη διαδικασία της λύσης. Έτσι, αναπτύσσονται οι δεξιότητες έκφρασης και μεταγνώσης.

  • Ασκήσεις προσοχής
  • Ασκήσεις τοποθέτησης αντικειμένων στο χώρο σε σχέση με άλλα αντικείμενα
  • Ασκήσεις μνήμης
  • Ασκήσεις κριτικής σκέψης
  • Ασκήσεις με μαθηματικές έννοιες
  • Ασκήσεις αναδυόμενου και αναπτυσσόμενου γραμματισμού.