ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Tα παιδιά, μέσα από τις φυσικές επιστήμες, αποκτούν εμπειρίες σχετικά με τον κόσμο στον οποίο ζουν, διατυπώνουν υποθέσεις, παρατηρούν και ερμηνεύουν, εντοπίζοντας τους παράγοντες που επηρεάζουν ένα φαινόμενο. Έτσι, αναπτύσσουν τις ανάλογες δεξιότητες ενώ παίζουν χαρούμενα. Δίνεται έμφαση στη βιωματική μάθηση και γίνονται πολλά παιχνίδια αισθήσεων π.χ. αφής (μαλακό/σκληρό, βρεγμένο/στεγνό, κρύο/χλιαρό), γεύσης (γλυκό/αλμυρό), όσφρησης (αντιστοίχιση μυρωδιάς με αντικείμενα) κλπ.