ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Μέσα από την κίνηση το παιδί αναπτύσσει τις εκφραστικές του ικανότητες και την αίσθηση του ρυθμού. Επίσης αυξάνεται η συγκέντρωσή του και αναπτύσσεται η αίσθηση του χώρου. Με το αρχείο της Μουσικής που έχει η Παιδική Χαρά, αφήνουμε το παιδί να διοχετεύσει τη μουσική μέσα από το σώμα του και να εκφραστεί μέσω αυτής, να αυτοσχεδιάσει.