ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

Στην Παιδική Χαρά δίνουμε τη δυνατότητα στο παιδί να διηγείται, να περιγράφει, να εξηγεί, να συζητά, να επιχειρηματολογεί. Γίνονται ειδικά παιχνίδια για ανάπτυξη της γλώσσας ώστε να μπορούν τα παιδιά να εκφράζονται ελεύθερα και με αυτοπεποίθηση.

Αναδυόμενος-Αναπτυσσόμενος-Γραμματισμός

Στο νηπιαγωγείο μας δίνεται έμφαση στον αναδυόμενο γραμματισμό, τόσο στην ανάγνωση, όσο και στη γραφή. Μέσα από δραστηριότητες, κεντρίζεται το ενδιαφέρον του παιδιού ώστε να αναπτύξει δεξιότητες γραμματισμού, όπως για παράδειγμα τεχνικές ανάγνωσης, φωνολογική ενημερότητα κλπ.

Μέθοδος Project

Μια από τις προσεγγίσεις που χρησιμοποιούμε στο νηπιαγωγείο μας, είναι η εις βάθος μελέτη (μέθοδος project), η οποία εστιάζει στα ενδιαφέροντα, στις ανάγκες και στις ικανότητες των παιδιών, ενθαρρύνοντάς τα να λαμβάνουν πρωτοβουλίες, να αυτενεργούν. Έτσι, τα παιδιά αναπτύσσουν την αυτοεκτίμησή τους.