ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η Συναισθηματική Αγωγή αποτελεί σημαντικό μέρος του προγράμματός μας. Πολλά παιχνίδια και δραστηριότητες βοηθούν το παιδί να αντιλαμβάνεται τα δικά του συναισθήματα και να αποκτά ενσυναίσθηση (να αντιλαμβάνεται δηλαδή τα συναισθήματα των άλλων και να ενεργεί ανάλογα).